In gezamenlijk overleggen bepalen we op welke wijze de resultaten van de training, workshop, presentatie of coaching inzichtelijk worden gemaakt. Om de resultaten vast te stellen, maken we gebruik van een viertal niveaus. Kort samengevat:

  • Deelnemersreactie. We evalueren schriftelijk om de mening van de deelnemers te leren kennen. We gebruiken hiervoor een evaluatieformulier met een beperkt aantal vragen.
  • Leren. We evalueren om te bepalen of de deelnemers de inhoud van de training hebben opgepikt, door middel van een aantal controlevragen en kwalitatieve vragen. Deze kunnen we samen met u opstellen.
  • Veranderd gedrag. Hebben de deelnemers de transfer gemaakt naar ander gedrag op de werkvloer? Passen ze de nieuwe vaardigheden ook toe? Deze effectmeting moet in nauw overleg met de leidinggevenden plaats vinden. Via observaties, 360 graden feedbackmeting en een vragenlijst die medewerker en leidinggevende gezamenlijk invullen. Deze effectmeting is arbeidsintensief en vraagt discipline van het team van leidinggevenden. Wij kunnen hierbij assisteren en hiervoor een plan opstellen, afhankelijk van de wensen en eisen van het gewenste inzicht.
  • Impact organisatie. Het evalueren van de organisatorische impact. Hierbij kunt u meten in kwantitatieve grootheden, zoals lager ziekteverzuim, hogere klanttevredenheid, minder klachten, enzovoorts. Deze evaluatie is in de praktijk niet gemakkelijk te realiseren omdat meer zaken hierop van invloed zijn dan enkel onze interventie. Als het management een goede nulmeting uitvoert, en kerngetallen helder inzichtelijk kan krijgen, is deze evaluatie uit te voeren. Wij kunnen als 3to1 hierbij assisteren en advies geven.