Omgaan met roddel- en pestgedrag op de werkvloer

Je functioneert optimaal binnen je werk, als je collegiaal en met onderling sterk vertrouwen kunt samenwerken. Overmatig roddelen en pesten op de werkvloer kunnen dit vertrouwen ondermijnen, wat negatieve gevolgen kan hebben voor de werksfeer, productiviteit en gezondheid van uw mensen. Structureel negatief roddelen en pesten kan zelfs leiden tot overmatige stress, psychische klachten, slaapstoornissen en permanent werkuitval bij de slachtoffers.

Tijdens de workshop bespreken we wat roddelen en pesten precies is en behandelen manieren om roddelen en pesten bespreekbaar te maken. Hiervoor hebben een aantal praktische tools gemaakt, zodat de deelnemers makkelijk onderscheid kunnen maken tussen aanvaardbaar en onaanvaardbaar gedrag. Daarbij wordt ook gekeken naar ieders eigen normen en grenzen op dit gebied.

We bespreken stappenplannen wat te doen als pesten of negatief roddelen aan de orde is. Hierbij ligt enerzijds de nadruk op het aanspreken van de ander, door het geven van feedback. Anderzijds wat je kunt doen als je er onderling niet uitkomt en wie je kunt inschakelen als het uit te hand dreigt te lopen. Zowel wat je als ‘slachtoffer” kunt doen, alsook wat je kunt doen als ‘omstander’.

Informatie aanvragen

Doelen en resultaten

Wat zijn de gevolgen voor een organisatie, team en individu door negatief roddelen en pestgedrag op de werkvloer

Zonder vertrouwen kunnen medewerkers niet goed samenwerken. Maar wat is vertrouwen, waar liggen je persoonlijke grenzen en kun je het vertrouwen vergroten?

Wat is het verschil tussen positief en negatief roddelen, hoe herken je de grens hiertussen en hoe kun je negatief roddelgedrag voorkomen?

Waarom is er pestgedrag, waar liggen de eigen normen hierbij en hoe kun je het pestsysteem doorbreken?

Hoe je de ander aanspreken, wat kun je doen als omstander en welke rol heeft het management en de rest van de organisatie hierin?

In-company programma, flexibel van opzet

De workshop Roddelen en Pesten is flexibel van opzet en duurt 2 tot 4 uur, afhankelijk van uw persoonlijke wensen, ambities en de huidige ervaring van de deelnemers. De workshop kan ook onderdeel uitmaken van een uitgebreider workshopprogramma.

Voor wie?

De workshop is gericht op alle medewerkers binnen uw bedrijf en kan zowel preventief als curatief ingezet worden.  Er is een speciale versie geschikt voor management en leidinggevenden. De workshop is geschikt voor zowel een kleine als een grote groep mensen.

Facts & figures

Speciale wensen

Al onze workshops worden op maat gemaakt. Tijdens de intake brengen we uw wensen en doelen in kaart, zodat we ze in het programma kunnen verwerken.

Onze workshops zijn uitermate geschikt om als keynote of break-out sessie te dienen voor uw themadag. Neem contact op voor meer informatie.

Het programma is dusdanig opgezet dat alle deelnemers een leerzame ervaring opdoen en dat negatief roddelen en pesten voor iedereen bespreekbaar wordt gemaakt.

Een greep uit onze klantenportefeuille