pdf_downloadBent u ook een van die commerciële professionals die een hekel heeft aan het invullen van lijstjes? De weekcijfers, maandcijfers, bezoekrapporten, kilometerstanden, forecasts, enzovoort. Om gek van te worden. Maar hebt u wel eens aan al die afdelingen binnen uw bedrijf gevraagd wat er precies gebeurt met al dat invulwerk? Zou het enig verschil maken als u ineens totaal verkeerde cijfers zou invullen of gewoon standaard de cijfers van een jaar geleden? Ik wed dat het allemaal niet zo veel zou uitmaken. Laat een commerciële professional toch gewoon zijn klanten bedienen.

Niet alleen bij de overheid is er een enorme zucht tot het vastleggen in regeltjes. Ook veel bedrijven kunnen er wat van. Als u zich eens goed zou verdiepen in het waarom van al die lijstjes en die vaste procedures of rapporten, dan zult u constateren dat de meeste puur uit gewoonte worden gemaakt. “Omdat ik elke week dit lijstje moet maken” of ”het hoofdkantoor stuurt standaard op maandagmorgen een leeg Excel-sheet om door mij te laten invullen. “ Hoeveel lijstjes zouden er verdwijnen als uw bedrijf vanaf morgen helemaal opnieuw alle interne procedures zou moeten opstellen? Dit alles doet mij denken aan het verhaal over het verband tussen de breedte van de aanjaagraketten van de Space Shuttle en de breedte van het achterwerk van een paard.

Als een Space Shuttle klaar staat voor een lancering, zijn er twee grote aanjaagraketten bevestigd aan de zijkant van de grote brandstoftank. Deze aanjaagraketten worden gemaakt door een fabriek van het bedrijf Thiokolat , in Utah USA. De ontwerpers van deze raketten wilden graag een breder ontwerp van de raketten maar dit was onmogelijk omdat de raketten via het spoor de fabriek verlaten. Dit spoor loopt via een tunnel en deze tunnel is maar net iets breder dan het spoor.

De afstand tussen de standaardrails van de Amerikaanse spoorwegen is 4 voet en 8.5 inch (ongeveer 142,9 cm). Dat is een zeer vreemde maat. Waarom eigenlijk? Deze maat is gebruikt omdat de Engelsen de Amerikaanse sporen hebben aangelegd en deze maat was destijds gangbaar in Engeland. De Engelsen gebruikten namelijk dezelfde spoormaat als ze voor de trams gebruikten voor de komst van de trein. Maar waarom dan deze maat voor de tram? Heel eenvoudig, die maat werd ook gebruikt voor de huifkarren en wagens. Tot zo ver begrijpelijk maar met welk doel deze rare maat voor huifkarren en wagens? Ook hierop is het antwoord simpel. Als ze een andere maat hadden gebruikt, dan waren op de oude en lange doorgaande wegen in Engeland de huifkarren en wagens kapot gegaan.

De Romeinen hebben om hun legioenen snel over het Romeinse rijk te kunnen vervoeren, de lange en doorgaande wegen in Engeland als eerste aangelegd. De breedte van de wegen is gebaseerd op de oude sporen, die Romeinse oorlogsrijtuigen achterlieten voor de bouw van deze wegen. Hun rijtuigen werden voortgetrokken door twee paarden, zij aan zij. De spoorbreedte van deze Romeinse rijtuigen is dus gebaseerd op de breedte van het achterwerk van twee paarden en deze maat is tot op de dag van vandaag dezelfde maat die de Amerikaanse spoorwegen gebruikten voor de spoorbreedte. Uiteindelijk zijn de specificaties van de aanjaagraketten van de Space Shuttle dus bepaald door de breedte van het achterwerk van een paard.

Bureaucratie heeft het eeuwige leven. Overbodig papierwerk zal altijd het leven van de commerciële professional zuur maken. Ga echter eens kritisch in uw organisatie navragen wat er nu precies gebeurt met al dat invulwerk. Moet u al die administratie invullen omdat het altijd al zo is gedaan of wordt uw bedrijf er slagvaardiger en commercieel sterker van? Als ik u was zou ik eens een maand geen lijstjes invullen. Moet u eens kijken hoeveel extra tijd u overhoudt om uw klanten te bedienen.